Hoe communiceer je vriendelijk?

Krijgen wat je wilt?

Hoe krijg je eerder wat je wilt?
Door vriendelijker te communiceren.

Vaak communiceren we agressiever dan we denken.

Hoe voorkom je dit?

Wie is verantwoordelijk voor wat jij wilt?

Alles wat je doet, doe je omdat je iets nodig hebt. Dat doet iedereen. Iedereen wil zijn behoeften vervullen. Dit is volstrekt normaal.
Behoeften zijn universeel en daarom voor iedereen herkenbaar. Het voordeel hiervan is dat als je kan communiceren over welke behoefte jij hebt en welke jij graag zou willen vervullen, anderen hierover met je mee kunnen denken en je hiermee eerder willen helpen.

Zelf verantwoordelijk
Leg alleen de verantwoordelijkheid voor wat jij nodig hebt niet bij een ander neer.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van je behoeften en verlangens. Niemand anders is daarvoor verantwoordelijk.
Andersom geldt dit natuurlijk ook. Jij bent nooit verantwoordelijk voor het vervullen van de behoeften en verlangens van iemand anders.

Risico
We hebben alleen niet zo goed geleerd om te zeggen wat we nodig hebben. We hebben het zelfs afgeleerd. We hebben geleerd om onze behoeften te ontkennen. Vaak weten we zelfs niet waarom we iets willen. Omdat iedereen zijn behoeften wil vervullen, probeert iedereen dit toch onbewust of indirect te doen. Hierdoor is er een grotere kans op fricties en frustraties.

Als je nog niet zo gewend bent om over behoeften te communiceren kan dit ongemakkelijk zijn. Misschien voelt dit kwetsbaar. Dan is er een risico dat je dit gevoel en de behoefte wilt wegstoppen. Het nadeel hiervan is dat de kans dat je krijgt wat je wilt, dan kleiner wordt. Als je zelf geen goed zicht hebt op waarom je iets wilt, hoe en van wie kun je dan verwachten dat jouw behoeften vervuld worden?

Meerdere mogelijkheden
Je communiceert vriendelijk als je de verantwoordelijkheid voor wat jij wilt niet bij de ander neerlegt. Niemand moet iets. Jij moet niets maar een ander ook niet.
Bedenk ook dat er vaak meer manieren zijn om te krijgen wat je wilt of nodig hebt.

Communiceer over je echte gevoel

Onder gedachten over gevoelens ligt vaak een ander gevoel. Je communiceert vriendelijk als je spreekt over je echte gevoel.
Communiceer over je echte gevoel.

Weet je wel wat je wilt?

Gedachten over gevoelens zijn prima uitgangspunten om te onderzoeken wat je wilt of nodig hebt.
Boosheid is ook een goed signaal.
Weet je wel wat je wilt?

Vrijheid Blijheid

Zeg wat je wilt zonder dat je dit van iemand eist.
Gelijkwaardigheid en vrijwilligheid is essentieel.
Vrijheid Blijheid