Weet je wel wat je wilt?

Wat zijn aanknopingspunten?

Gedachten over gevoelens zijn prima uitgangspunten om te onderzoeken wat je wilt of nodig hebt.
Boosheid is ook een goed signaal. 

Zoektocht naar behoeften

Bij gedachten over gevoelens begint de zin met:
"Ik voel me ..."

Behoeften achter gedachten over gevoelens
De behoeften achter de volgende gedachten over gevoelens zijn makkelijk.

"Ik voel me niet" Behoeften
Geaccepteerd Acceptatie
Begrepen Begrip
Gewaardeerd Waardering
Gehoord/gezien Gehoord/gezien worden
Gesteund Ondersteuning

Alle gedachten over gevoelens kunnen je leiden naar een behoefte.
Bij de volgende gedachten kun je ook boos worden omdat je dan denkt: "Hij heeft me..."

"Ik voel me ..."
"Hij heeft me ..."
Mogelijk
gevoel
"Ik heb behoefte aan ..."
Afgewezen Onzeker Erbij horen
Bedreigd Bang Veiligheid
Bedrogen Verdrietig Betrouwbaarheid
Genegeerd Gefrustreerd Erkenning, waardering
Gekleineerd Boos Gelijkwaardigheid

Communiceer over je behoefte of echte gevoel
Als je vriendelijk wilt communiceren kun je beter over je behoefte en je echte gevoel communiceren dan over gedachten over gevoelens. Als je communiceert over een gedachte over een gevoel kun je eerder weerstand krijgen.
Je kunt bijvoorbeeld beter zeggen dat je teleurgesteld bent omdat je behoefte hebt aan betrouwbaarheid of dat je boos bent omdat je gelijkwaardigheid belangrijk vindt.