Wat is de oorzaak van je gevoel?

Vervult een gebeurtenis jouw behoefte?

Ja, Dan krijg je een positief gevoel.
Nee, Dan krijg je een negatief gevoel.

Jouw behoefte is dus de oorzaak van je gevoel.

Verschillende gevoelens bij dezelfde gebeurtenis

Dezelfde gebeurtenis kan bij mensen verschillende gevoelens oproepen. Ook bij jezelf kan dezelfde gebeurtenis op verschillende momenten verschillende gevoelens oproepen. Een gebeurtenis op zichzelf zorgt dus niet voor een gevoel.

Hoe je je voelt hangt af van wat je op dat moment nodig hebt of anders gezegd wat je behoefte dan is. Een gebeurtenis kan wel of geen invulling geven aan jouw behoeften. Jouw behoefte op dat moment zorgt ervoor hoe jij je voelt over een gebeurtenis.

Gebeurtenis
Behoefte
Vervuld Niet vervuld
Fijn gevoel Minder fijn gevoel

Voorbeeld
Je bent lekker aan het werken en iemand onderbreekt je met een vraag. Als je altijd wel behoefte hebt aan contact, kun je dat prima vinden. Als je meer behoefte hebt aan rust en ongestoord werken, kun je hierover eerder wat geïrriteerd zijn.

Gebeurtenis Behoefte Vervuld? Gevoel
Contact Ja Blij
Onderbreking
Rust Nee Geïrriteerd

Jouw behoefte is de oorzaak van je gevoel
De gebeurtenis van het onderbreken is niet de oorzaak maar kan wel de aanleiding zijn voor jouw gevoel. Het wel of niet vervullen van jouw behoeften is dus de oorzaak van jouw gevoel.
Je communiceert vriendelijk als je een gebeurtenis niet de 'schuld' geeft van jouw gevoel.