Oordelen zijn prima!

Pas wel op met uitspreken

Oordelen zijn voor jezelf een prima signaal!
Het vertelt je dat je iets tekort komt. Het zegt iets over waar het bij jou om draait. Neem dit dus vooral serieus.

Kans op weerstand

Oordelen zijn prima signalen om te weten wat je nodig hebt. Alleen kun je oordelen beter niet uitspreken. Een oordeel zegt iets over wat jij van iets vindt maar daarmee keur je vaak iets anders af. Met een oordeel plaats je jezelf gauw boven een ander. Daardoor heb je meer kans dat je weerstand oproept. Het is de kunst om oordelen op een andere manier te verwoorden. Vanuit gelijkwaardigheid reageren komt vriendelijker over.

Onderzoek je oordelen
Het kan nog weleens lastig zijn om te weten wat je precies nodig hebt. Door je oordelen goed te onderzoeken, kun je hier wel achter komen. Als je weet wat je nodig hebt, kun je bekijken hoe je dat zou kunnen krijgen.

Waarover kun je oordelen hebben?
Je kunt over alles oordelen hebben. Om vriendelijk te communiceren is het handig om je bewust te zijn van je oordelen. Wat nam je oorspronkelijk waar? Het kan nogal eens lastig zijn om vanuit je oordelen de objectieve feiten te achterhalen.

Een oordeel zegt vaak iets over een behoefte van jou waaraan wel of niet voldaan wordt. Welk gevoel heb je bij je oordeel? Kun je achterhalen vanuit welke (on)vervulde behoefte het gevoel voortkomt? Waar draait het eigenlijk om? Wat wil je of wat heb je nodig?

Hij is gemeen
Een oordeel is bijvoorbeeld: "Hij is gemeen". Je hebt dan behoefte aan eerlijkheid. Hoe ziet gemeen eruit? Wat heeft iemand precies gedaan? Je kunt dan beter concreet aangeven wat iemand heeft gedaan. Wat zijn de feiten? Ik zag dat je geld uit mijn portemonnee hebt gepakt zonder dit tegen mij te zeggen. We hebben eerder afgesproken dat je dit eerst zou vragen. Ik ben nu geschrokken omdat ik betrouwbaarheid belangrijk vind. Begrijp je mij?

Wees voorzichtig met oordelen
Als je vriendelijk wilt communiceren kun je oordelen beter niet uitspreken. Oordelen zijn wel prima signalen om erachter te komen wat je precies wilt of nodig hebt.