Conflicten omdenken?

Creatief communiceren

De kunst is om zo met elkaar te communiceren dat iedereen krijgt wat hij of zij wil of nodig heeft.

Als je erachter bent welke behoeften in het geding zijn, blijkt er vaak een oplossing te vinden die tegemoet komt aan beide behoeften. Dit kan weleens een andere oplossing zijn dan waar je in eerste instantie aan dacht
.

Hoe kun je conflicten omdenken?

Door te onderzoeken wat je allebei nodig hebt.
Als je ervan uitgaat dat ieders behoeften ertoe doen en je zoveel mogelijk tegemoet wil komen aan ieders behoeften, ben je dicht bij het omdenken van een conflict.

Irritatie?
Wanneer kan er irritatie ontstaan? Als de één wel krijgt wat hij nodig heeft en de ander niet. Met andere woorden als de behoeften van de één wel vervuld worden en de behoeften van de ander niet. Manieren om behoeften te vervullen kunnen met elkaar strijdig zijn.
Als er geen sprake is van gelijkwaardigheid en vrijwilligheid wordt de kans op conflicten groter.

Conflicten gaan ergens over
Conflicten zijn interessant omdat conflicten ergens over gaan. Wat drijft mensen? Wat raakt mensen? Kun je op een andere manier naar conflicten kijken? Kun je conflicten omdenken?

Intern conflict?
Je kunt ook een intern conflict hebben. Ook bij een intern conflict kun je onderzoeken welke behoeften in het geding zijn. Als je weet welke behoeften met elkaar schuren, kun je aandacht geven aan beide behoeften. Waarschijnlijk is het daarna makkelijker om een keuze te maken op welke manier je je behoeften wilt vervullen.

Wil je klankborden of advies?

Dan kun je bij mij terecht. Bij conflicten vind ik het juist ook fijn als ik een klankbord en coach kan zijn voor één partij. Als één partij meer inzicht heeft in vriendelijk communiceren, kan een gesprek al gauw vriendelijker verlopen.

Tijdens een (voorbereidend) gesprek kunnen we bespreken hoe bijvoorbeeld gereageerd zou kunnen worden op mogelijke reacties. Door meer inzicht en omdenken vertrouw ik erop dat dit mensen sowieso dichter bij elkaar brengt. Graag help ik je hierbij.

Versturen